Máy cắt vải laser tự động với camera SCCD là máy cắt laser với camera bên trên sẽ cắt các hình in trên vải cuộn, giải pháp cắt áo nhanh đã in trên vải

Máy cắt vải laser tự động với camera SCCD là máy cắt laser với camera bên trên sẽ cắt các hình in trên vải cuộn, giải pháp cắt áo nhanh đã in trên vải

Máy cắt vải laser tự động với camera SCCD là máy cắt laser với camera bên trên sẽ cắt các hình in trên vải cuộn, giải pháp cắt áo nhanh đã in trên vải

Bình luận

0932117911