Mực máy in Epson SureColor P800 – Mực máy in khổ A2 SureColor P800

5/5 - (1 vote)
Complete Set of Inks (all 9) (sku: ISCP800_FullSet)
Photo Black T8501 (sku: ISCP800_T8501)
Matte Black T8508 (sku: ISCP800_T8508)
Light Black T8507 (sku: ISCP800_T8507)
Light Light Black T8509 (sku: ISCP800_T8509)
Cyan T8502 (sku: ISCP800_T8502)
Light Cyan T8505 (sku: ISCP800_T8505)
Vivid Magenta T8503 (sku: ISCP800_T8503)
Vivid Light Magenta T8506 (sku: ISCP800_T8506)
Yellow T8504 (sku: ISCP800_T8504)
Maintenance Tank (sku: ISCP800_T582000)

SureColor P800 đi kèm với 9 thùng mực 80ml kinh tế, với 3 mức mực đen – cho các bản in đen trắng trung tính, dễ dàng, tuyệt vời cũng như màu sắc phong phú và sống động.

Bình luận

0932117911