Sự khác nhau giữa mực in chuyển nhiệt và mực thường

Mực in chuyển nhiệt khác với mực dựa trên thuốc nhuộm thông thường vì mực được chuyển sang môi trường từ trạng thái rắn sang khí và chất mang. Chất mang bao gồm nước (hoặc dung môi, hoặc dầu) và một số thành phần bổ sung hóa học.

Mực chuyển nhiệt phân tán có các nhóm kỵ nước và cực, vì vậy nó có ái lực rất tốt với sợi tổng hợp, nhựa, màu sắc rất sống ểng ững động động vậy khi chúng được chuyển sang chất nền, độ bền màu rất tốt. Ngoài ra, sắc ký hoàn tất, màu sắc sống động, độ bền màu và không hại, không gây ô nhiễm và môi trường.

Mực in chuyển nhiệt epson F-series

5/5 - (1 vote)

Bình luận

0932117911