• Home »
  • Sự khác nhau giữa epson surecolor P6000 và epson surecolor P7000

Từ khóa " Sự khác nhau giữa epson surecolor P6000 và epson surecolor P7000 "

Sự khác nhau giữa epson surecolor P6000 và epson surecolor P7000

Một bạn gửi email cho tôi hỏi sự khác nhau giữa epson surecolor P6000 và epson surecolor P7000, nên mua loại nào? Hy vọng bạn có thể rõ ràng điều này cho tôi … Tôi đang lên kế hoạch để có được một trong hai máy in ở trên, nhưng tôi không hoàn toàn chắc […]

Xem tiếp
0932117911