• Home »
  • Sự khác nhau giữa mực in chuyển nhiệt và mực thường

Từ khóa " Sự khác nhau giữa mực in chuyển nhiệt và mực thường "

Sự khác nhau giữa mực in chuyển nhiệt và mực thường

Mực in chuyển nhiệt khác với mực dựa trên thuốc nhuộm thông thường vì mực được chuyển sang môi trường từ trạng thái rắn sang khí và chất mang. Chất mang bao gồm nước (hoặc dung môi, hoặc dầu) và một số thành phần bổ sung hóa học. Mực chuyển nhiệt phân tán có các nhóm […]

Xem tiếp
0932117911