• Home »
  • Sự khác nhau giữa mực UV cứng và mực UV như thế nào và ứng dụng

Từ khóa " Sự khác nhau giữa mực UV cứng và mực UV như thế nào và ứng dụng "

Sự khác nhau giữa mực UV cứng và mực UV mềm như thế nào và ứng dụng

Như chúng ta biết, máy in UV APEX có sẵn để in trên hầu hết mọi vật liệu trực tiếp. Nhưng bạn có biết rằng các vật liệu khác nhau sẽ sử dụng mực UV đặc biệt: mực cứng hay mực mềm? Bây giờ, hãy để Tôi tìm hiểu sự khác biệt giữa mực cứng UV […]

Xem tiếp
0932117911